Arkivplan.no

Herøy kommune i Nordland

Arkivplan Herøy kommune 2017

 

Arkivplanen skal sikre at Herøy kommune ivaretar arkivansvaret etter arkivlovens § 6: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid"

Hovedformålet med arkivplanen er kvalitetsikring av arkiv- og dokumentforvaltningen i kommunen. Det skal sikre innbyggernes krav til offentlighet samt innsyn i forvaltningens saksbehandling.

I tillegg sikres dokumentasjon av juridiske forhold, saksbehandlingsmessige hensyn og kulturhistoriske interesser både for innbyggerne og for kommunen som rettslig organ og virksomhet.

Sekundærformålet er å tilgjengeliggjøre informasjon om rutiner, regler og ordningssystemer i arkivforvaltningen, både som informasjon til innbyggerne og som kunnskapsbase for saksbehandlerne.

Herøy kommunes medarbeidere oppfordres til å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.     * Saksbehandlers ansvar    * Post og arkivrutiner rådhuset * Lover og forskrifter *

kirke

4997384_1916448

tennsundet- bjørn roald storrø

herøyy

herøy